Column: Onderzoek gemeenten nog steeds actueel; realisatie ambities blijft uitdaging

Wethouder Roy Roessink van economische zaken, volkshuisvesting en milieu schrijft columns over klimaatbeleid, energiebesparing en duurzaamheid. In deel 2 gaat hij in op onderzoek van het Klimaatverbond uit 2012. Waarom is het realiseren van ambities zo lastig? En waar kunt u beginnen?

Roy Roessink

Onderzoek gemeenten nog steeds actueel; realisatie ambities blijft uitdaging

In 2012 deden het Klimaatverbond en Van Beek Ingenieurs onderzoek naar energiemanagement in Nederlandse gemeenten. Onderzoeksbureau White Tree las tal van collegeprogramma’s, bevroeg 74 deelnemende gemeenten en concludeerde onder andere dat ambities op het gebied van energiebesparing en duurzaam opwekken groot zijn, maar dat realisatie een uitdaging blijft. Nu, twee jaar later, blijkt het onderzoek nog steeds actueel.

Gemeente Nibbixweer, met mij in de rol van klimaatwethouder, is sinds februari bezig met een tournee door Nederland. We bezoeken gemeenten, praten met collega’s en wisselen ervaringen uit. Onze collega’s blijken net zo gepassioneerd als wij, om energiebesparing definitief op de kaart te zetten in hun organisatie. Duurzaamheid is geen project, maar een voortdurend thema. Energieneutraal is geen puntje aan de horizon, maar een leidraad om elke dag mee aan de slag te zijn.

“Nibbixweer heeft makkelijk praten”, zo krijgen we weleens te horen. Als je hele gemeentebeleid draait om het streven om energieneutraal te worden, dan kan alles en is geld vast geen probleem. Uiteraard helpt het, om van je duurzaamheidsambitie een speerpunt te maken in het gemeentelijk beleid. Maar dan nog, komt pas in de uitvoering van het beleid de kans om daadwerkelijk resultaten neer te zetten. Ook wij werken daar elke dag vol overgave aan. Onze ambitie, energieneutraal in 2025, is pittig, dus de weg ernaartoe is een enorme uitdaging. Zonder een Energie Actie Team, dat vertegenwoordigers heeft uit alle lagen van de gemeentelijke organisatie, raakt ook bij ons het thema ongewild op de achtergrond in het werk van alledag. Alleen met een Roadmap Energiebesparing en een goed functionerend monitoringsysteem, weten we of we op koers liggen. We hebben onze ambities vertaald in een helder beleid en een duidelijke werkwijze. Wij leerden van het onderzoek uit 2012. U ook?

Lees hier nog eens het nieuwsbericht van het Klimaatverbond, waarin de resultaten van het onderzoek besproken worden. Hoe gaat het in uw gemeente inmiddels met de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid? Is energiebesparing in uw gemeentelijke organisatie een gedragen onderwerp, of staat u er als bevlogen energiebespaarder alleen voor? Misschien kunnen we eens sparren over onze ervaringen. ‘Nibbixweer on Tour’ bezoekt ook graag uw gemeente. Laten we van elkaar leren en elkaar inspireren. Mail mij voor meer informatie, of reageer via Linkedin of Twitter op deze column.

Neem contact op met wethouder Roessink

E-mail