Nacht van de Nacht opmaat voor energiebesparing op verlichting

Gemeente Nibbixweer heeft dit jaar voor het eerst geparticipeerd in de Nacht van de Nacht, die voor de tiende keer georganiseerd werd door de Natuur- en Milieufederaties. Nibbixweer doofde op een aantal locaties eenmalig na 23 uur de openbare verlichting en liet de verlichting van een aantal openbare gebouwen uit in de nacht van 24 op 25 oktober. De gemeente geeft een vervolg aan deze activiteiten met de uitvoering van een energiebesparingsprogramma voor openbare verlichting.

De landelijke actie Nacht van de Nacht staat stil bij de schadelijke gevolgen van nachtverlichting voor de natuur en maakt mensen bewust van het energiegebruik van nachtverlichting. De Natuur- en Milieufederaties organiseerden het evenement dit jaar voor de tiende keer. Geïnspireerd door de activiteiten tijdens de Nacht van de Nacht, heeft het Energie Actie Team van Nibbixweer een vervolgprogramma opgesteld voor energiebesparende maatregelen op het gebied van verlichting en het tegengaan van lichthinder.

Nibbixweer avond

Samenwerking met verkeersafdeling

Vanaf november worden bijvoorbeeld grondspots uitgeschakeld die niet bijdragen aan de verkeersveiligheid of de sociale veiligheid. Deze plekken zijn aangewezen door medewerkers van de Dienst Ruimte, afdeling Verkeersveiligheid. Zij kwamen met meer ideeën. Verlichting langs doorgaande wegen zonder bebouwing wordt voortaan om en om uitgeschakeld na middernacht. Daar waar de verkeersveiligheid erom vraagt blijft de verlichting echter de hele nacht branden.

Verlichting in gebouwen wordt aangepakt

Ook in gemeentelijke gebouwen wordt de verlichting aangepakt. De sporthallen en gymzalen zijn daar dit jaar al mee begonnen. Ook andere gebouwen worden de komende tijd onder handen genomen. Lampen met een langere levensduur krijgen voortaan de voorkeur. LED wordt ingezet waar mogelijk, met dimmers waar het kan. Het uitgangspunt is dat alleen verlicht wordt daar waar nodig. Zo blijft de nacht in Nibbixweer voortaan donkerder.

Inwoners besparen meer

Ook inwoners kunnen meedoen. Het Energie Actie Team berekende dat alle gemeentelijke aansluitingen tezamen gemiddeld 60 miljoen branduren hebben per jaar. De huishoudens van Nibbixweer komen naar schatting op 120 mijoen branduren op jaarbasis. Gezinnen hebben een flink besparingspotentieel en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het donkerder maken van de nachten in Nibbixweer. Een goede eerste stap is het vervangen van gloeilampen door spaarlampen of LED-verlichting. Af en toe het licht uitlaten is natuurlijk de goedkoopste energiebesparing.