Column: de energiecoördinator verdient zichzelf terug

Wethouder Roy Roessink van economische zaken, volkshuisvesting en milieu schrijft columns over klimaatbeleid, energiebesparing en duurzaamheid. In deel 3 houdt hij een pleidooi voor het behoud van de energiecoördinator. Deze spilfiguur in de gemeentelijke duurzaamheidsambities verdient zichzelf terug.

Roy Roessink

De energiecoordinator is, bij veel gemeenten die ik spreek, in de afgelopen jaren wegbezuinigd tot een parttime functie. Jammer en onnodig, als je het mij vraagt. Hoe kan de spil in onze duurzame gemeente de prioriteit op energiebesparing krijgen wanneer daar geen tijd of prioriteit voor is? Hoe kan iemand regie voeren en anderen aanjagen om over de afdelingsgrenzen heen te kijken, als daar geen ruimte voor is? Onnodig ook, dat wegbezuinigen, want de energiecoördinator verdient zichzelf terug. De door onze energiecoördinator aangestuurde projecten hebben in 2014 al voor € 75.000 aan besparingen gezorgd. Dat overtreft de loonkosten. De nuttige rol die deze medewerker heeft op veel vlakken, heb ik dan nog buiten beschouwing gelaten. Ons imago vaart er bovendien wel bij. Laat dit een oproep zijn aan alle gemeenten om net als Nibbixweer in 2015 een fulltime energiecoördinatorr op de begroting op te nemen.

Neem contact op met wethouder Roessink

E-mail