Duurzame start 2015: Nibbixweer plaatst slimme meter

Gemeente Nibbixweer heeft opdracht verstrekt tot plaatsing van slimme meters. Medio januari 2015 wordt gestart met het plaatsen van de slimme meters. “Een verantwoord besluit voor een duurzame toekomst…”, aldus wethouder Roessink.

Wethouder Roy Roessink (Klimaat en Energie): “Nibbixweer gaat het energieverbruik van al haar bijna 100 aansluitingen middels slimme meters inzichtelijk maken. De gemeente heeft netbeheerder Lianexis een opdracht tot zogenaamde prioriteitsplaatsing verstrekt. Naar verwachting zal Lianexis medio januari al beginnen met de eerste fase. Hierbij worden in enkele weken tijd ruim 40 slimme meters aangebracht in de gebouwen waar nu nog een oude gas en elektriciteitsmeter aanwezig is. Later in het jaar worden ook de overige aansluitingen uitgerust met slimme meters.”

geld besparen

Slimme meter geeft meer grip op energieverbruik
De slimme meters meten elk kwartier het elektriciteitsverbruik en elk uur het gasverbruik. Door de slimme meters wordt het mogelijk om het verbruik van identieke gebouwen met elkaar te vergelijken. Ook kan bij een onverwachte toename van energieverbruik snel worden ingegrepen.

Wethouder Roessink: “Wij verwachten hiermee nog meer grip te krijgen op de eigen energiehuishouding en daarmee ook op de uitstoot van CO2. Bovendien hoeven de meterstanden niet meer opgenomen te worden, wat een extra financiële besparing oplevert van circa 7.000 euro per jaar. Zo wordt deze investering binnen enkele jaren terugverdiend. Een verantwoord besluit voor een duurzame toekomst”.

Energieneutraal in 2025 
Gemeente Nibbixweer heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Beperking van het energiegebruik is één van 3 pijlers om dit doel te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.