Ruim 30% energiebesparing parkeergarages

Nibbixweer laat zich verder inspireren door het succes van de parkeergarages in Enschede. De gemeente Enschede heeft vier parkeergarages die samen de energie van maar liefst 560 huishoudens gebruiken. Met energiemonitoring is inzicht verkregen in het energieverbruik en in een jaar tijd is met gerichte maatregelen ruim 30% energie bespaard.

Parkeergarage Enschede

grafiek-garage7

Al sinds 2012 maakt de gemeente Enschede gebruik van energiemonitoring (Van Beek) om de energieverbruiken van ruim 900 gemeentelijke aansluitingen te monitoren. Belangrijke overweging om gebruik te maken van een monitoringssysteem was destijds het krijgen van grip op het financiële energieaspect.

Besparingsonderzoek met energiemonitoring
Vorig jaar heeft de gemeente Enschede samen met Van Beek energiemonitoring breder ingezet in een uitgebreid onderzoek naar het energieverbruik van de parkeergarages, waaronder de grootste ondergrondse parkeergarage van Nederland, de Van Heek garage. Door dit onderzoek heeft de gemeente forse besparingen kunnen realiseren. Met informatie uit het monitoringssysteem kon de relatie tussen de verbruiken en invloedfactoren (zoals het buitenklimaat en de bezetting en omvang van de parkeergarage) worden geanalyseerd. Daarnaast kon al snel een eerste mooie financiële besparing worden gerealiseerd door het gecontracteerd vermogen terug te brengen. Deze besparingsactie kan in een later stadium nog een keer worden uitgevoerd, op het moment dat alle energiebesparende maatregelen zijn gerealiseerd. In dit artikel leest u in een kort verslag van het energiebesparingsonderzoek.

Veldonderzoek en besparingsmaatregelen
In een veldonderzoek zijn in alle parkeergarages de energieverbruikers op locatie geïnventariseerd. In de parkeergarages zijn ter plekke diverse besparende maatregelen gelijk doorgevoerd:

  • De bestaande TL verlichting (58W lampen) is in een groot deel van de parkeergarages omgebouwd naar LED-verlichting (22W lampen). Dit levert een besparing op van directe energiekosten én van toekomstige vervangingskosten.
  • In parkeergarages met meerdere parkeerdekken is besloten om bij een lage bezetting het bovenste parkeerdek af te sluiten. Hierbij wordt de verlichting en de hellingbaanverwarming (tijdens de winterperiode) automatisch uitgeschakeld.
  • Daarnaast zijn 26 analoge beveiligingscamera’s vervangen door IP camera’s met power over ethernet.

Sluipverbruikers aan het licht
Door de verbruiksprofielen uit het monitoringssysteem naast de inventarisatie van energieverbruikers te leggen zijn sluipverbruikers aan het licht gekomen. Zo bleek bijvoorbeeld dat in enkele technische ruimtes elektrische kachels onnodig aan bleven staan. De besparingsmaatregel kon hier direct worden gerealiseerd door de regeling van kachels aan te passen en de betrokken medewerkers bewust te maken van hun gedrag. Met energiemonitoring zal de besparingsmaatregel worden bewaakt.

In het onderzoek is in één parkeergarage een opvallend groot besparingspotentieel aan het licht gekomen. Met informatie uit het monitoringssysteem werd ontdekt dat de parkeergarage ondanks de ingestelde aanwezigheidsdetectie, ook bij een lage bezetting een relatief hoog energieverbruik bleef houden. Door in deze parkeergarage verbruiksgroepen individueel te gaan monitoren, is duidelijk geworden dat noodverlichtingsarmaturen, die over een permanente voeding beschikken, in strengen zijn opgenomen met de overige verlichting. Deze overige verlichtingspunten (circa 1/3e van het totale verlichtingsvermogen) bleven hierdoor ook continue branden.

Enschede houdt grip op energie
Doordat de gemeente vanuit het financiële dienstencentrum maandelijks rapportages deelt met de betreffende eindverantwoordelijken, hoeft men niet bang te zijn dat deze besparingen op basis van een eenmalige actie wegvloeien. Er is een duidelijk beeld ontstaan van de aanwezige energieverbruikers en een eventuele toename in verbruik zal in de monitoringsrapportages direct worden opgemerkt en al dan niet verklaard kunnen worden.

Energiedisplays
De gemeente Enschede gebruikt daarnaast energiedisplays van Van Beek om haar resultaten zichtbaar te maken en nog meer controle te krijgen op haar energieverbruik. Met energiemonitoring houdt de gemeente Enschede ook in toekomst grip op energie!

Auteur: Guido Ter Voert, Van Beek energieadviseur.