Organisatiemodel

Nibbixweer wordt bestuurd door de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders. De besluiten van het bestuur worden voorbereid en uitgevoerd door ambtenaren. De ambtelijke organisatie van Nibbixweer bestaat uit vier diensten, te weten Ruimte, Publiekszaken, Samenleving en Bedrijfsvoering.

In onderstaand organogram is het organisatiemodel samengevat.

organisatiemodel
 

De vier diensten dragen zorg voor de volgende productgroepen:

Ruimte

 • Klimaat en Energie
 • Milieu
 • Grondzaken
 • Openbare ruime en groenvoorziening
 • Bouwen
 • Vergunning en handhaving

Publiekszaken

 • Klantcontactcentrum (Mijn Loket)
 • Communicatie
 • Voorlichting

Samenleving

 • Zorg en inkomen
 • Arbeid en schuldhulpverlening
 • Jeugd
 • Participatie
 • Subsidies
 • Cultuur
 • Sport

Bedrijfsvoering

 • Bedrijfsbureau
 • Administratie en financiën
 • Personeelszaken
 • Onafhankelijke commissie bezwaarschriften
 • ICT
 • Interne zaken
 • Facilitaire dienst