Organisatie en Beleid

Nibbixweer staat voor verantwoord investeren in een duurzame samenleving. Het gemeentelijk beleid is helemaal gericht op het streven om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat geldt voor de gemeentelijke organisatie, voor burgers en bedrijven in Nibbixweer en de zeven dorpskernen. De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven en daarmee burgers en bedrijven inspireren. Waar mogelijk worden ook stimuleringsmaatregelen ingezet.

Beleidsplannen

Een doel wordt pas realistisch als er een goed onderbouwd plan onder ligt en dus heeft Nibbixweer een klimaatbeleid opgesteld. Elk jaar verantwoordt wethouder Roy Roessink tegenover de gemeenteraad de uitgevoerde maatregelen en wordt voor het volgende jaar bepaald in welke maatregelen geïnvesteerd gaat worden.

Lees alles over het beleid in de Roadmap energiebesparing Nibbixweer

Klimaatbureau

Binnen de gemeentelijke organisatie is het Klimaatbureau verantwoordelijk voor de uitvoering van het klimaatbeleid. Het Klimaatbureau wordt gerund door een team van medewerkers, dat ook wel bekend staat als het Energie Actie Team. Zij zorgen dat alle afdelingen van de gemeentelijke organisatie blijvend actief zijn om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Lees alles over de lopende campagnes op onze themapagina’s van het Klimaatbureau